Henry Cavill - 1/6th Head Sculpt

Vimal kerketta henry
Vimal kerketta henry print

Printed Version

Vimal kerketta henry 01

zbrush screen grab-01

Vimal kerketta henry 02

zbrush screen grab-02

Vimal kerketta henry 03

zbrush screen grab-03

1/6th Head Sculpt sculpted for ML.